Home / News / Jayashankar District Divisions, Jayashankar District Mandals And Jayashankar District Villages

Jayashankar District Divisions, Jayashankar District Mandals And Jayashankar District Villages

Jayashankar-District-121016

Jayashankar-District

Jayashankar District Divisions, Jayashankar District Mandals And Jayashankar District Villages
Jayashankar District Divisions, Jayashankar District Mandals, Jayashankar District Villages

Divisions Of Jayashankar (Bhupalpalle) District : 2 (Bhupalpalle Division, Mulug Division)

Jayashankar (Bhupalpalle) District Mandals : 20
Mandals Under Bhupalpalle Division : 11
Bhupalpally, Ghanpur(Mulug), Regonda, Mogullapally, Chityal, Tekumatla, Malhalrao, Kataram, Mahadevpur, Palimela, Mahamutharam
Mandals Under Mulug Division : 09
Mulug, Venkatapur, Govindaraopet, Tadvai, Eturunagaram, Kannaigudem, Mangapet, Venkatapuram, Wajedu

Jayashankar (Bhupalpalle) District Villages : 574 Villages comes under Jayashankar (Bhupalpalle) District