Home / News / Ranga Reddy District Divisions, Ranga Reddy District Mandals And Ranga Reddy District Villages

Ranga Reddy District Divisions, Ranga Reddy District Mandals And Ranga Reddy District Villages

Rangareddy-District-241016

Rangareddy-District

Ranga Reddy District Divisions, Ranga Reddy District Mandals And Ranga Reddy District Villages
Ranga Reddy District Divisions, Ranga Reddy District Mandals, Ranga Reddy District Villages

Divisions Of Ranga Reddy District : 5 (Ibrahimpatnam Division, Rajendranagar Division, Shadnagar Division, Kandukur Division, Chevella Division)

Ranga Reddy District Mandals : 27
Mandals Under Ibrahimpatnam Division : 06
Hayathnagar, Abdullapurmet, Ibrahimpatnam, Manchal, Yacharam, Madgul
Mandals Under Rajendranagar Division : 04
Serilingampally, Rajendranagar, Gandipet, Shamshabad
Mandals Under Shadnagar Division : 06
Nandigama, Kothur, Farooqnagar, Keshampet, Kondurg, Choudergudem
Mandals Under Kandukur Division : 07
Saroornagar, Balapur, Maheshwaram, Kandukur, Kadthal, Amangal, Thalakondapally
Mandals Under Chevella Division : 04
Shankarpalle, Moinabad, Shabad, Chevella

Ranga Reddy District Villages : 594 Villages comes under Ranga Reddy District