Home / Articles / Sri Ashtalakshmi Stotram

Sri Ashtalakshmi Stotram

Goddess Lakshmi Devi
Sri Ashtalakshmi Stotram
Sri Ashtalakshmi Stotra, Sri Ashtalakshmi Stotram, Sri Ashtalakshmi Stotram in english, Sri Ashtalakshmi Stotram meaning in english, Sri Ashta lakshmi Stotra, Sri Ashta lakshmi Stotram, Sri Ashta lakshmi Stotram in english, Sri Ashta lakshmi Stotram meaning in english

Sri Ashtalakshmi- Ashta lakshmi Stotram :

Aadhi Lakshmi
sumanasa vandita sundaree maadhavee
chandra sahodaree hemamayay |
munigaNa manDita moksha pradaayinee
manjula bhaashiNee vedanutay ||
pankaja vaasinee deva supoojita
sadguNa varshiNee shaantiyutay |
jaya jaya hay madhusoodana kaaminee
aadi lakshmee sadaa paalaya maam || 1 ||

Dhanya Lakshmi
ayi kalikalmasha naashinee kaaminee
vaidika roopiNee vedamayay |
ksheera samudbhava mangala roopiNee
mantra nivaasinee mantranutay ||
mangala daayinee ambuja vaasinee
devagaNaashrita paadayutay |
jaya jaya hay madhusoodana kaaminee
dhaanya lakshmee sadaa paalaya maam || 2 ||

Dhairya Lakshmi
jayavara varNinee vaishNavee bhaargavee
mantra svaroopiNi mantramayay |
sura gaNa poojita sheeghra phalaprada
gyaana vikaasinee shaastranutay ||
bhava bhaya haariNi papa vimochanee
saadhu janaashrita paadayutay |
jaya jaya hay madhusoodana kaaminee
dhairya lakshmee sadaa paalaya maam || 3 ||

Gaja Lakshmi
jaya jaya durgati naashinee kaaminee
sarva phalaprada shaastramayay |
rathagaja turaga padaadi samaavruta
parijanamanDita lokanutay ||
harihara brahma supoojita sevita
taapa nivaariNee paadayutay |
jaya jaya hay madhusoodana kaaminee
gaja lakshmee roopeNa paalaya maam || 4 ||

Santhana Lakshmi
ayi khaga vaahinee mohinee chakriNee
raaga vivardhinee gyaanamayay |
guNagaNa vaaridhee loka hitaishiNee
svarasapta bhooshita gaananutay ||
sakala suraasura deva muneeshvara
maanava vandita paadayutay |
jaya jaya hay madhusoodana kaaminee
santaana lakshmee sadaa paalaya maam || 5 ||

Vijaya Lakshmi
jaya kamalaasanee sadgati daayinee
gyaana vikaasini gaanamayay |
anudinam archita kumkuma dhoosara
bhooshita vaasita vaadyanutay ||
kanaka dharaastuti vaibhava vandita
shankara deshika maanya paday |
jaya jaya hay madhusoodana kaaminee
vijaya lakshmee sadaa paalaya maam || 6 ||

Vidyaa Lakshmi
praNata sureshvaree bhaaratee bhaargavee
shoka vinaashinee ratnamayay |
maNimaya bhooshita karma vibhooshaNa
shaanti samaavruta haasya mukhay ||
navanidhi daayinee kalimala haariNee
kaamita phala prada hasta yutay |
jaya jaya hay madhusoodana kaaminee
vidyaa lakshmee sadaa paalaya maam || 7 ||

Dhana Lakshmi
dhimi dhimi dhindhimi dhindhimi dhindhimi
dundubhi naada supoorNamayay |
ghuma ghuma ghumghuma ghumghuma
ghumghuma shankha ninaada suvaadyanutay ||
veda puraaNetihaasa supoojita
vaidika maarga pradarshayutay |
jaya jaya hay madhusoodana kaaminee
dhana lakshmee roopeNa paalaya maam|| 8 ||